Planul de învățământ structurat pe patru semestre și cuprinzând 120 de credite transferabile  și include discipline precum:

 • Politici publice: formularea politicilor de securitate națională
 • Rezilienta si cooperare pentru dezvoltare internationala
 • Crize și conflicte internaționale: prevenire și gestionare
 • Managementul riscului
 • Crize economice în contextul globalizării
 • Crize online și gestionarea bazelor de date
 • Managementul crizelor și auditul de securitate
 • Planificarea și managementul programelor pentru situații de risc
 • Managementul strategic în situații de criză
 • Mediere și tehnici de prevenire și gestionare a conflictelor
 • Metode și tehnici de cercetare. Scrierea rapoartelor
 • Managementul crizelor în sistemul de ordine și siguranță publică
 • Managementul comunicării în situații de criză
 • Decizia în condiții de risc și incertitudine
 • Gestionarea riscului de mediu
 • Asigurări împotriva situațiilor de risc
 • Riscuri demografice și sociale